ANVÄNDARVILLKOR
REGLER

1. Som användare är du skyldig att uppge korrekta personuppgifter om dig själv. Det innebär också att epostaddressen du anger ska vara korrekt, personlig och inte ett tillfälligt epostkonto. Konton med underkänd address rensas utan varning.

2. Du är givetvis tvungen att hålla dig inom ramen för svensk lag, samt följa de regler som Helgon.se satt upp för sina olika sidor och funktioner.

3. Det är inte tillåtet att ”spamma” eller trakassera någon inom communityt eller i Helgon.se’s namn.

4. Vi tolererar inte Heilande, 1488, 88 osv. Detta gäller på alla delar av communityt.

5. Vi tolererar inte påhopp på folk oavsett vilken sexuell läggning eller politisk/religiös åsikt de har. Trakasserier är fel oavsett vem man trakasserar och det är inget som vi vill att ska förekomma här. Har du extrema åsikter och inte kan hålla dem för dig själv eller bland folk med liknande åsikter (gästböcker och forum bör undvikas) utan känner att du måste gå till angrepp på oliktänkande så har du inte här att göra. Det är ett fritt land och alla har rätt att ha en åsikt utan att att det ska leda till direkta personangrepp. Detta gäller åt alla håll.

6. Vi tolererar av uppenbara skäl inte uppladdande av bilder som kan väcka anstöt (ex. hakkors, pornografiskt material etc.).

7. Får du problem med någon försök låta bli att ge er i kast med ett långt gräl, radera inga inlägg utan rapportera direkt till crew så tar vi itu med problemet.

8. Dubbelkonton är strängeligen förbjudna.

PÅFÖLJDER FÖR REGELBROTT!

Brott mot Svensk lag kommer att anmälas till polis tillsammans med loggat IP-nummer.
Grova och uppenbara regelbrott leder till att användaren åker ut utan förvarning och blir ev. permanent blockerade.
Regelbrott i övriga slag leder till den åtgärd som Helgon.se’s crew anser är lämplig och dessa beslut kan inte överklagas.

HELGON.SE!

Helgon.se är inriktat för alternativa kläd- och musikstilar och således kommer de olika funktionerna främst att anpassas för dessa människor.

Helgon.se och dess crew behandlar alla personuppgifter på ett sådant sätt att inga obehöriga kommer åt dem utan användarens tillåtelse.

Helgon.se förbehåller sig rätten att stänga av användare som missköter sig eller på annat sätt anses som olämpliga, utan att någon motivering behöver lämnas till användaren.

Cookies

Helgon.se nyttjar så kallade cookies, för att underlätta enskilda användares aktiviteter på Helgon.se. Informationen används bland annat till att bestyrka inloggning samt att spara senast inloggat användarnamn.

En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker sajten.